KSIĄŻKA MIESIĄCA W JAMIE! Marzec 2023

dodano: 18 marca 2023

KSIĄŻKA MIESIĄCA W JAMIE! 

BOOK OF THE MONTH! 

Marzec/March 2023

Adam Szulc „Barbering. A complete guide to men’s haircuts” (Kultura Gniewu 2023)

 

Po prawie pięciu latach od ukazania się pierwszego pressu wersji polskiej i po półtora roku od wydania wersji rozszerzonej na rynek wkracza dumnie, długo oczekiwana wersja angielska. Naciski na przetransportowanie językowe „Fryzjera Męskiego” były ogromne, więc działałem w wielu miejscach na rzecz dobrej translacji. Długo szukaliśmy tłumacza. Dość powiedzieć, że po kilku próbach wybraliśmy natywnego Amerykanina z polskimi korzeniami. Zażarło.

 

„Barbering. A complete guide to men’s haircuts” ukazał się dwa tygodnie temu ze zmienioną okładką i innym tytułem. Nie jest li tylko kalką polskiego wydania, bo nie wszystko się da tak zupełnie przełożyć. Ale z pomocą dobrych ludzi (wymienionych w podziękowaniach) wszystko się udało. Za kilka miesięcy minie pięć lat od wejścia szturmem polskiej edycji. Tym razem atakujemy zagranicę.

 

Posegregowanie branżowego nazewnictwa, zrozumienie rzemieślniczego dziedzictwa, opisanie najważniejszych fryzur, a do tego prześwietlone barberskie produkty, narzędzia, akcesoria i mnóstwo profesjonalnej wiedzy. Warto mieć tę książkę na półce. Warto to przeczytać i warto do tego wracać.

 

Patronem wydania jak przy wszystkich wcześniejszych książkach jest Pan Drwal, a zagranicznym brytyjski magazyn branżowy Barber Evo. Książka jest rekomendowana przez charyzmatycznego dowódcę firmy Captain Fawcett, teksańskiego szefa pomad Pomps Not Dead, straightedgeowca i barbera z Niderlandów Antoniego Ravena i Krzysztofa Grabaża z grupy Strachy Na Lachy. Przedmowę popełnił Mike Ippoliti z National Barber Museum w Ohio.

 

Dystrybucja zagraniczna: Coretex Niemcy, Barber Blades UK, Little City Books USA- tam można książki szukać albo po prostu zamówić u nas. Bo w Jamie dodatkowo można otrzymać podpis autora lub spersonalizowaną dedykację.

 

Co powiedzieć więcej? Ta książka została napisana przez fachowca z wieloletnim stażem. Przez praktyka fryzjerstwa męskiego i miłośnika zawodu. Niewątpliwie takie doświadczenie pomaga w usystematyzowaniu wiadomości, ale to może okazać się wcale nie najistotniejsze, bo w naszym zawodzie trzeba po prostu lubić ludzi. I to jest chyba najważniejsza nauka wynikająca z tego tomu.

My czytamy w Jamie!

Adam Szulc.

------------------------------------------------------------------

Nearly five years after the first press of the Polish version and a year and a half after the release of the expanded version, the long-awaited English version proudly enters the market. The pressure to translate "Fryzjer Męski" linguistically was enormous, so I acted in many places for a good translation. We spent a long time looking for a translator. Suffice it to say that after several attempts we chose a native American with Polish roots. He boarded.

 

"Barbering. A complete guide to men's haircuts" was published two weeks ago with a changed cover and a different title. It is not a carbon copy of the Polish edition, as not everything can be translated so completely. But with the help of the good people (listed in the acknowledgments) everything worked out. In a few months it will be five years since the Polish edition took the country by storm. This time we are attacking abroad.

 

Sorting out the industry nomenclature, understanding the artisanal heritage, describing the most important hairstyles, and to top it all off, overexposed barbering products, tools, accessories and plenty of professional knowledge. This book is worth having on your bookshelf. It is worth reading and worth returning to.

 

The patron of the edition, as with all previous books, is Pan Drwal, and the foreign patron is the British trade magazine Barber Evo. The book is recommended by charismatic company commander Captain Fawcett, Texas pomade chief Pomps Not Dead, straightedge and barber from the Netherlands Antony Raven and Krzysztof Grabaż from the Polish rock group Strachy Na Lachy. The foreword is by Mike Ippoliti of the National Barber Museum in Ohio.

 

Foreign distribution: Coretex Germany, Barber Blades UK, Little City Books USA- that's where you can look for the book or just order from us. Because here a tour barber shop, additionally, you can get the author's signature or a personalized dedication.

 

What to say more? This book was written by a professional with many years of experience. By a practitioner of men's hairdressing and a lover of the profession. Undoubtedly, such experience helps to systematize the news, but this may not turn out to be the most important thing at all, because in our profession you just have to like people. And this is perhaps the most important lesson to come out of this volume.

We read in our man’s cave!!

Adam Szulc.

wróć do listy wpisów