EGZAMIN CZELADNICZY WRZESIEŃ 2022!

dodano: 20 kwietnia 2022

EGZAMIN CZELADNICZY WRZESIEŃ 2022!

Planujemy kolejny egzamin czeladniczy z fryzjerstwa męskiego!!

W poniedziałek 05 września 2022 r. o godzinie 9.00 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu  przy współpracy z Jamą organizuje egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer męski. Gorąco zachęcamy do zgłoszenia się i uzyskania świadectwa czeladniczego – dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych.

 

Co daje potwierdzenie kwalifikacji zawodowych?

Zdanie egzaminu czeladniczego potwierdza posiadanie fachowej wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu. Świadectwa czeladnicze uzyskiwane po zdanych egzaminach są cenione w kraju oraz za granicą, a potwierdzone kwalifikacje stwarzają możliwość pozyskania wymagających klientów zainteresowanych usługą świadczoną przez osoby z wysokimi kompetencjami. Egzaminy przeprowadzane przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu mają ponad stuletnią tradycję, gdzie rocznie kwalifikacje zawodowe potwierdza około 3000 osób. W skład komisji egzaminacyjnej w zawodzie fryzjer męski wchodzą znani fryzjerzy specjalizujący się we fryzjerstwie męskim, w tym Lucjan Szajbel - Trener Kadry Narodowej Barber federacji C.M.C., laureat wielu nagród, Tomasz Drab – reprezentant młodego grona utalentowanych fryzjerów z wieloma osiągnięciami na skalę światową, Robert Grzempowski - kontynuator wielopokoleniowej tradycji fryzjerstwa w Poznaniu, Mariusz Nowacki- edukator i fryzjer w trzecim pokoleniu oraz Adam Szulc- fryzjer męski, autor książek o zawodzie, współtwórca i prowadzący projekt „Fryzjer Męski Barber”.

Potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie fryzjer męski nie jest w Polsce obowiązkowe, jednak zdobycie państwowego świadectwa czeladniczego z pewnością otwiera drzwi na kolejne wyzwania.

Egzamin czeladniczy z fryzjerstwa męskiego jest nowum na skalę nie tylko krajową, ale też europejską. Jest pokłosiem eksperymentu pedagogicznego „Fryzjer Męski Barber” prowadzonego przez Adama Szulca w branżowej szkole I stopnia w Zespole Szkół Odzieżowych w Poznaniu. Dzisiaj każdy spełniający kryteria dopuszczenia do egzaminu może spróbować go zdać.

 

Kto może zdobyć takie kwalifikacje?

Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków: 

1) ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych; 

1a) jest uczniem klasy trzeciej branżowej szkoły I stopnia, w której realizuje dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników, oraz młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u rzemieślnika; 

2) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin; 

3) jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

4) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin; 

5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., prowadzących kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin; 

6) posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin; 

7) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej.

 

Gdzie się zgłosić?

Zgłoszenie na egzamin należy wysłać do Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu najpóźniej do 31.07.2022 r. Poznanie szczegółowych informacji w zakresie przebiegu egzaminu, wymagań egzaminacyjnych oraz pobranie wniosku o dopuszczenie do egzaminu jest możliwe na poniższej stronie internetowej:

https://www.irpoznan.com.pl/strona,egzamin-czeladniczy-2...

 

Jak się przygotować?

Obszernych informacji w zakresie egzaminu będziemy udzielać na naszym stoisku w trakcie Targi LOOK i beautyVISION.

Można je również uzyskać przez bezpośredni kontakt z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą – e-mail: oswiata@irpoznan.com.pl

 

W lipcu odbędzie się u nas w Jamie szkolenie dla chętnych osób, które wezmą udział w egzaminie. Będą tam wszystkie szczegóły o meandrach i zawiłościach zawodu, ważne zwłaszcza dla tych, którzy nie kończyli szkół fryzjerskich: zawodowej albo technikum. 

Szkolenie nie jest obowiązkowe. Udział w nim nie jest jednoznaczny ze zdaniem egzaminu.

 

Tradycyjnym połamania grzebieni i stępienia brzytew zachęcamy do udziału! 

To jedyna na takim poziomie szansa w Europie.

Adam Szulc & Jama & W.I.R.

wróć do listy wpisów